FANDOM


Bowfin

The complete classification of all organisms in the order Amiiformes.

Extant Edit

 • Family Amiidae
  • Genus Amia
   • Bowfin, Amia calva

Extinct Edit

 • Family Amiidae
  • Subfamily Amiinae
   • Genus Amia
    • Amia lewesiensis
    • Amia depressa
    • Amia newberriana
    • Amia elegans
    • Amia exilis
    • Amia gracilis
    • Amia media
    • Amia uintaensis
    • Amia dictyocephala
    • Amia scutata
    • Amia macrospondyla
    • Amia selwyniana
    • Amia whiteavesiana
    • Amia morini
    • Amia fragosa
    • Amia pattersoni
    • Amia godai
    • "Amia" hesperia?
   • Genus Cyclurus
    • Cyclurus ignotus
    • Cyclurus macrocephalus
    • Cyclurus valenciennesi
    • Cyclurus olicocenicus
    • Cyclurus kehreri
    • Cyclurus fragosus
    • Cyclurus gurleyi
    • Cyclurus efremovi
   • Genus Pseudoamiatus
    • Pseudoamiatus heintzi
  • Subfamily Amiopsinae
   • Genus Amiopsis
    • Amiopsis lepidota
    • Amiopsis damoni
    • Amiopsis prisca
    • Amiopsis woodwardi
    • Amiopsis dolloi
  • Subfamily Solnhofenamiinae
   • Genus Solnhofenamia
    • Solnhofenamia elongata
  • Subfamily Vidalamiinae
   • Genus Calamopleurus
    • Calamopleurus cylindricus
    • Calamopleurus mawsoni
    • Calamopleurus africanus
   • Genus Maliamia
    • Maliamia gigas
   • Genus Melvius
    • Melvius thomasi
    • Melvius chauliodous
   • Genus Pachyamia
    • Pachyamia latimaxillaris
    • Pachyamia mexicana
   • Genus Vidalamia
    • Vidalamia catalunica
  • Subfamily ???
   • Genus Nipponamia?
    • Nipponamia satoi